srt.png

Personlarm & larmmottagare 

Myndigheter och arbetsgivare jobbar ständigt för att öka säkerheten i vardagen och på arbetsplatsen. Ett personlarm erbjuder trygghet för personer som arbetar med riskfyllda arbetsmoment, på utsatta positioner eller har en hotbild över sig. Allt fler yrkesroller använder sig idag av personlarm. Inom många branscher där personal löper risk att skada sig eller hamna i hotfulla situationer finns även lagstadgade krav som skall uppfyllas. I dessa situationer kan ett personlarm innebära skillnad mellan liv och död. Då är ett personlarmett pålitligt alternativ som är lätt att använda samt bära med sig.

Personlarmet kopplas till valfri larmcentral. Med ett tryck på larmknappen får larmcentralen information om vem den nödställde är och vilken position personen har. Samtidigt kopplas ett röstsamtal upp och operatören kan höra vad som händer och hur situationen utvecklas. Beroende på händelseförlopp och förutbestämd larmplan ser operatören till att rätt hjälpinsatser kommer på plats. Eventuell övrig information såsom kontaktpersoner, signalement eller sjukdomstillstånd lämnas i förväg till larmcentralen. När larmet sedan skickas ser operatören automatiskt denna information. Allt för att effektivisera hjälpinsatsen.


Våra personlarm fungerar med samtliga Sveriges större larmcentraler.