Sakerdrift.png

"säker drift" serviceavtal

När du har gjort en investering i ett bra säkerhetssystem för att skydda människor, tillgångar och fastigheter då är det viktigt att man säkerställer drift av detta.

Ditt försäkringsbolag ställer ofta höga krav för att du ska få ut någon ersättning om någon bryter sig in i din fastighet. Då är det extra viktigt med det förberedande säkerhetsarbetet med lås och larm, när ett inbrott redan har skett.

Lugn vi hjälper er!

Med ett serviceavtal från oss kan du tryggt veta att allt är i sin ordning.

Vi skickar ut en utbildad larmtekniker som regelbundet provar, kontrollerar och underhåller din säkerhetsanläggning samt går igenom protokollet med anläggningens status tillsammans med dig.

För din trygghet samt att säkerställa våra installationer och service har vi certifieringen "behörig anläggarfirma inbrottslarm klass 1 och 2", vilket betyder att vi har befogenhet och kompetens att hantera de mest avancerade lösningarna.

Service avtal erbjuds på inbrottslarm, passagesystem och kameraanläggningar

Fördelar

  • Ökad trygghet med en regelbundet underhållen anläggning och färre felaktiga larm.
  • Handhavandeträning
  • Som avtalskund är du prioriterad vid felavhjälpande/akut service.
  • Jour*
  • Fri telefonsupport **


* Avtalet finns med eller utan Jour för att möta dina behov.
** Fri telefonsupport gäller dagtid. Kvällar och helger debiterar vi enligt prislista