GDPR

questions-reponses-profits[1].jpg
 
 

I

Som kund och/eller intressent av våra produkter ska du känna dig säker med hur vi sparar och hanterar dina personuppgifter. Med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) vill vi informera om uppdateringar i vår integritetspolicy.

 

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?

Eyesec Larmteknik samlar in de personuppgifter som behövs för att förmedla de tjänster som du anmält intresse för. De uppgifter som insamlas kan vara namn, adress, företag, telefon och mejladress. Vi kan även samla information kring varor och tjänster som du har köpt via oss.

Du i egenskap av kund eller intressent som får del av våra nyhetsbrev och utskick, har på något sätt varit i kontakt med oss. Du kan ha visat intresse på en mässa, givit oss ditt visitkort, bett om information, offert eller anmält dig via vår hemsida. Du kan också vara registrerad kund i vår e-handel.Den information vi lagrar är främst din e-postadress och det företag du arbetar för.

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används för att skicka beställda varor, fakturera för köpta varor eller för att skicka e-post med relevant information. Vi kan även, om du inte skriftligen har motsatt dig sådan marknadsföring, komma att använda dina personuppgifter för att skicka dig e-post avseende specialerbjudanden, liksom andra produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig.

Våra nyhetsbrev och utskick kan du alltid avanmäla dig från direkt vid varje enskilt utskick. Det finns alltid med en tydlig avanmälningsknapp. Du raderas per automatik om det blivit studs på uppgiven e-postadress efter tredje gången.

Då du lägger en order hos oss och blir eller redan är kund, är det bara den informationen som berör ditt företag som registreras. Inga uppgifter om dig som privatperson läggs upp. Undantag sker endast om du har enskild firma.

Du som kund kan alltid kontakta oss och kostnadsfritt begära vilka uppgifter vi har och om du önskar att vi tar bort dem.

Vid frågor kontakta christer@eyesec.se