Trådlös brandvarnare med Kollektiv rökdetektering och säkerhet i flerbostadshus

4[1].jpg

Trådlöst Kollektivt brandvarningssystem

I flerfamiljshus är brandsäkerheten oftast beroende av att samtliga lägenheter är försedda med fungerande brandvarnare. Ofta brister det genom att någon glömt byta batterier, eller att brandvarnare saknas någonstans

Sfty Sense erbjuder ett trådlöst kollektiv rökdetektering och säkerhet i flerbostadshus eller radhus. Detta genom att sammanlänka enheter genom trådlös kommunikation via wifi och egen radiofrekvens. Detta gör att om ett larm utlöses i en bostad så blir de övriga grannar uppmärksammade via sin mobilapplikation och enhet/siren och de kan då snabbt hjälpa till att minska eldspridningen, utrymma samt larma 112.

Krav på brandvarnare

Fastighetsägare har ett lagstadgat ansvar för brandvarning. Det är fastighetsägarens eller bostadsrättsföreningens ansvar att hela fastigheten är försedd med brandvarnare, eller automatiskt aktiverat utrymningslarm, enligt EU-standarden SS-EN 14604.

Inte bara en brandvarnare

Utöver brandvarning övervakar systemet även temperatur, luftfuktighet och rörelse samt "Följ mig" funktion.

Du får en avisering om:

  • avisering när batteri i brandvarnaren behöver bytas

  • mätning av temperatur i lägenheten

  • mätning av luftfuktighet i lägenheten

  • rörelsedetektorer som fungerar som ett enklare inbrottslarm som även kan kopplas samman till valda grannar som en digital grannsamverkan.

  • personlig säkerhet med hjälp av GPS i telefonen (Följ mig-funktion, Hjälp mig-funktion). På väg hem kan man få sällskap av en vän som följer ens promenad via en karta i mobilen. Skulle något obehagligt vara på väg att hända finna en snabb hjälpknapp att trycka på.

  • Vid brand får information om var det brinner, råd om utrymningsväg, varning och hjälp från grannar och sms till vänner och familj som bor någon annanstans.

Vill du veta mer? kontakta oss